Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
 

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 350 Kč
skladem
naše cena 15 Kč
skladem
naše cena 1 790 Kč
skladem

KONTAKTY

Akvaristika-Ostrava
Horní Lhota 130
Velká Polom
tel: +420 774 491 111, +420 602 795 300
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 20 Kč
skladem
naše cena 12 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.akvaristika-ostrava.cz

 

Provozovatelem obchodu je Roman Osmančík, Kyjovice 183, 747 68 Kyjovice, IČ: 42077532. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

•    Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

•    Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

 

•    Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

 

Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 

•    Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

 

•    Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.

 

•    V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

 

•    Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 6.

 

•    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

•    Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 

•    Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

 

•    Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

•    Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 

•    Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

•    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

 

5. Dodací podmínky

 

•    Objednávky jsou kupujícím doručovány prostřednictvím společnosti  PPL  CZ s.r.o , nebo osobním převzetím v prodejně  Horní lhota – Zátiší 130, 747 64 Velká Polom okres Ostrava - město. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem PPL CZ s.r.o . Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

 

 

6. Zboží na zakázku

 

•    Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

 

•    Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

 

•    Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

 

•    Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

 

•    Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.

 

•    Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

 

•    Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

 

•    V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.

 

•    Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

 

•    Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

 

•    Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

 

•    U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod,  nebo  hotovostní platbu na  prodejně  Horní lhota – Zátiší 130, 747 64 Velká Polom okres Ostrava - město

 

•    Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.

 

•    Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

 

•    Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.

 

 

7. Reklamační řád

 

•    7.1: Záruční doba

 

 

•    Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

 

•    Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

•    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

 

•    V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

 

•    Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

 

•    Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

 

 

 

•    7.2: Způsob reklamace

 

 

 

•    Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

 

•    Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.

 

•    Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

 

•    V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

 

•    V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

 

 

 

•   7.3: Provedení reklamace

 

 

 

•    Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

 

•    O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

 

•    V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 

 

8. Vrácení zboží

 

•    Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

 

•    Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu s neporušenými  plombami schopné dalšího prodeje.

 

•    Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

 

•    Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů.

 

•    Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.

  •  CENY A ZBOŽÍ
  •   V případě, že objednané zboží není skladem a jeho cena je odlišná od ceny uvedené v katalogu, budete bez zbytečných prodlev kontaktováni naším pracovníkem, který s vámi dojedná další postup.

9. Závěrečná ustanovení

 

•    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

•    Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

Ve Velké Polomi dne 1.1.2014