Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
 

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 10 570 Kč
skladem
naše cena 1 790 Kč
skladem

KONTAKTY

Akvaristika-Ostrava
Horní Lhota 130
Velká Polom
tel: +420 774 491 111, +420 602 795 300
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 360 Kč
skladem
naše cena 48 Kč
skladem
naše cena 2 450 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.akvaristika-ostrava.cz

 

Provozovatelem obchodu je Roman Osmančík, Kyjovice 183, 747 68 Kyjovice, IČ: 42077532. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

•    Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

•    Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

 

•    Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

 

Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 

•    Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

 

•    Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.

 

•    V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

 

•    Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 6.

 

•    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

•    Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 

•    Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

 

•    Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

•    Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 

•    Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

•    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

 

5. Dodací podmínky

 

•    Objednávky jsou kupujícím doručovány prostřednictvím společnosti  PPL  CZ s.r.o , nebo osobním převzetím v prodejně  Horní lhota – Zátiší 130, 747 64 Velká Polom okres Ostrava - město. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem PPL CZ s.r.o . Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

 

 

6. Zboží na zakázku

 

•    Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

 

•    Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

 

•    Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

 

•    Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

 

•    Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.

 

•    Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

 

•    Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

 

•    V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.

 

•    Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

 

•    Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

 

•    Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

 

•    U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod,  nebo  hotovostní platbu na  prodejně  Horní lhota – Zátiší 130, 747 64 Velká Polom okres Ostrava - město

 

•    Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.

 

•    Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

 

•    Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.

 

 

7. Reklamační řád

 

•    7.1: Záruční doba

 

 

•    Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

 

•    Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

•    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

 

•    V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

 

•    Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

 

•    Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

 

 

 

•    7.2: Způsob reklamace

 

 

 

•    Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

 

•    Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.

 

•    Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

 

•    V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

 

•    V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

 

 

 

•   7.3: Provedení reklamace

 

 

 

•    Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

 

•    O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

 

•    V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 

 

8. Vrácení zboží

 

•    Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

 

•    Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu s neporušenými  plombami schopné dalšího prodeje.

 

•    Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

 

•    Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů.

 

•    Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.

  •  CENY A ZBOŽÍ
  •   V případě, že objednané zboží není skladem a jeho cena je odlišná od ceny uvedené v katalogu, budete bez zbytečných prodlev kontaktováni naším pracovníkem, který s vámi dojedná další postup.

9. Závěrečná ustanovení

 

•    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

•    Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

Ve Velké Polomi dne 1.1.2014